Hur många bor i USA?

Att få flytta till USA har varit och är fortfarande den stora drömmen för många. Inte undra på det! Här kunde man bli rik och förverkliga sig själv. För många grupper var det ett sätt att bli fri från religiöst förtryck i det forna hemlandet. När immigranterna väl etablerat sig i USA förefaller de ha känt sig som amerikaner i första hand. Några drömmar om att åka tillbaka till hemlandet tycks inte alltid ha funnits. Möjligen om de faktiskt blivit stenrika och hade råd.

Däremot tycks immigranterna ha sökt sig till sådana geografiska områden som liknar hemlandet. Många svenskar hamnade i Minnesota och tyskar i Wisconsin. Överhuvudtaget så har de olika nationaliteterna sökt sig till sina egna. I Chicago ansågs antalet polacker vara nästan lika många som i Warszawa.

Hur många människor bor i USA?

Idag har USA drygt 330 miljoner invånare. Sannolikt bor det långt fler människor i landet. Vi känner till exempel till att Texas och Kalifornien har ett stort antal personer som lever illegalt. Det tycks vara tradition att latinamerikanska invandrare har haft lantarbete som sin största försörjningskälla. Och hur skulle lantbruket klara sig utan dessa invandrare?

Hur många bor i USA utan att vara amerikanska medborgare då? USA är centrum för många internationella organisationer. Där finns många personer som lever och verkar, men som inte räknas som amerikanska invånare. Inte minst har vi många svenskar både i internationella företag och organisationer boende i USA. Vi vet att dock att det finns cirka 150 000 svenskar som bor i landet och som officiellt utvandrat från Sverige.

Hur många invånare bor i USA som är afroamerikaner?

Vi känner alla till de motsättningar som funnits mellan svarta och vita. Den färgade befolkning bodde ursprungligen i sydstaterna, men numera finns afroamerikaner över hela landet. Hur många bor i USA med afroamerikanskt ursprung? Deras andel är cirka 11 procent av den totala befolkningen.