Hur många stridsflygplan har Sverige?

För sjuttio år sedan hade Sverige ett av världens största flygvapen. Härtill var vi nödda och tvungna för att citera en känd biskop från 1500-talet. Men varför hade vi det? På 1950-talet hade vi ju inte varit i krig på 150 år. Vi var neutrala och tillhörde inte någon militärallians. Men det var just därför vi ansåg oss behöva ett starkt försvar. Om vi blev anfallna kunde vi inte räkna med något stöd från NATO eller Atlantpakten som det kallades då. Vi fick klara oss själva och Sovjetunionen betraktade vi som “lede fi” vid alla militära övningar.

Stridsflygplan i Sverige idag

I Sverige, liksom i andra länder, har vi rustat ner successivt. Speciellt har det skett efter Sovjetunionens sammanbrott år 1991. Perioden med det kalla kriget ansågs allmänt vara avslutat och nu väntade avrustning och evig fred i världen. Under de senaste åren har dessa förhoppningar visat sig vara utopier. Ryssland har börjat rusta upp och blivit alltmer aggressivt gentemot sina grannländer.

Men, vi har väl fortfarande aktiva flygflottiljer i Sverige? Och hur många stridsflygplan har Sverige i flygvapnet idag?

Vi har moderna stridsflygplan som utvecklats och tillverkats i Sverige. Där har vi en lång tradition med de plan som fått smeknamnen Tunnan, Viggen och Draken. Idag är vi stolta över JAS 39 Gripen. Vi har 96 stridsflygplan av den senare typen. Hälften av dessa plan är stridsberedda och kan kastas in omedelbart vid ett akut läge. Planen är utplacerade på fyra flygflottiljer. Dessutom har flygvapnet en helikopterflottilj.  

Hur många flygplan har Ryssland?

Ingen vet hur många stridsflygplan Ryssland förfogar över. Med tanke på striderna i Ukraina kan man undra om de själva vet hur många stridsdugliga plan de har idag. För tio år sedan bedömde militära experter att Ryssland hade cirka 1 300 plan. Hur många plan som byggts fram till dagens datum vet vi inte. Däremot finns det uppgifter om att Ukraina skjutit ned cirka 200 plan i de strider som fortfarande pågår. Fler nedskjutna ryska plan lär det komma att bli.